| | | |

Press

See article
Sharp Magazine
May 2018
See article
Elevate Magazine
Summer 2017
See article
Vitalize Magazine
April 2017
See article
Vitalize Magazine
April 2017
See article
Vitalize Magazine
April 2017
See article
Everything Zoomer
December 2016
See article
Elevate Magazine
May 2016
See article
Best Health
January 2016
See article
Hello Magazine
February 2015
See article
New Beauty
January 2015
See article
Chatelaine
December 2014
See article
The Kit
November 2014
See article
Canadian Health & Lifestyle
March 2014
See article
The Kit
January 2014
See article
New Beauty
January 2014
See article
The Kit
December 2013
See article
Fashion Magazine
November 2013
See article
Best Health
October 2013
See article
The Globe & Mail
July 2013
See article
Canadian Living
July 2013
See article
Canadian Living
April 2013
See article
Vanity Fair
May 2013
See article
Beauty Fashion Magazine
February 2013
See article
Flare Magazine
February 2013
See article
Elle Quebec
November 2012
See article
Lou Lou Magazine
October 2012
See article
The Kit
October 2012
See article
Hello Magazine
May 2012
See article
The Kit
May 2012
See article
Fashion Magazine
May 2012
See article
Elevate Magazine
May 2012
See article
More Magazine
April 2012
See article
Canadian Living
April 2012
See article
Zoomer Magazine
March 2012
See article
Elevate Magazine
December 2011
See article
Fashion Magazine
September 2011
Elle Magazine Cover - Miracle 10 Starter Collection
Elle Magazine
January 2011
See article
Elevate Magazine
January 2011
See article
The Kit
Spring 2011